GRUIS

Goed nieuws! Ons project Gruis is niet langer in sluimermodus maar springlevend en binnenkort ook niet meer te stoppen. Zowel in onze aparte rubriek als op de speciaal daartoe voorziene Facebookpagina kan je de eerste aanzet terugvinden.

Gruis is een tweede thuis voor verdwaalde fijngemalen verzen. Er zijn geen regels, alleen maar verzen die verkennen, andere verzen zoeken en ontmoeten. Wie recycleert, draagt bij. Ook jij, want wekelijks nodigen we een dichter uit om aan te sluiten en om zijn residu dat er toe doet naar ons door te sturen in aansluiting op een voorafgaand poëtisch fragment. Zo wordt jouw bijdrage een schakel in een ononderbroken keten. Je bijdrage verschijnt twee keer, een keer als kop en een keer als staart.

Als we voldoende gruis bijeengeveegd hebben, brengen we het project ook op andere manieren naar buiten. Tot dan nodigen we je alvast uit om aan te sluiten! Interesse? Contacteer ons dan via het formulier op onze website! Vrije inzendingen zijn ook steeds welkom!

ROES #2

Op vrijdag 10 mei is er een nieuwe Roes! – ons vrij podium voor woord en poëzie in K-Trolle! Dichters en woordkunstenaars kunnen zich tot en met vrijdag 3 mei inschrijven door een mailtje te sturen naar obsidiaan@hotmail.com! De muzikale noot wordt verzorgd door Orikon.

23

Terwijl Obsidiaan duchtig aan een tweede voorstelling aan het werken is (daarover later meer!), houden we de herinnering aan ‘De Weg Naar Entenpfuhl’ graag levend. De gedichten die deel uit maken van laatstgenoemde voorstelling verwijzen voor het overgrote deel naar de dagboekfragmenten uit Het boek der rusteloosheid van Pessoa. Nele koos er dan ook bewust voor om elk van haar gedichten het nummer van het bijhorende dagboekfragment als titel mee te geven. Hieronder vind je 23

23

boeken gekocht om niet te lezen,
gewandeld om van de omgeving te vluchten,
de vlam aangericht om te kunnen doven,

elke handeling op voorhand ontkend,
want je wil geen poging zijn.

iemand moet hier een gedicht over schrijven:
hoe dingen zijn maar geen gestalte nemen.
hoe alles hier ligt:

onbeweeglijk als steen en toch rusteloos,
knipperend als het slecht afgestelde licht.
hoe alles haast onzichtbaar met elke hap naar adem samentrekt.

je hebt elk mak verlangen ingetoomd,
zittend bergen verplaatst, schuchter een wereld veroverd,
bloot gestaan toen je iets werd gevraagd.

je bent opgetrokken uit vel en de steen
van deze stad en je doet ook maar je best
om niet in de weg te lopen.

© Nele Buyst

Tania wordt stadsdichter…

… van Brugge! Op donderdag 25 januari exposeert Tania niet alleen met linosneden en ‘in het groot uitgeschreven’ gedichten in De Republiek, ze wordt er meteen ook aangesteld als nieuwe stadsdichter van Brugge. Gedurende de komende twee jaar mag ze de ‘kanten stad’ poëtisch onder handen nemen! U bent natuurlijk ook van harte uitgenodigd!

Nocturne Atlantikwall

Op zaterdag 19 augustus neemt Obsidiaan deel aan de nocturne op Raversyde Atlantikwall (Oostende). Deze jaarlijkse nocturne is de uitgelezen kans om een avondbezoek te brengen aan het openluchtmuseum waar uit de twee wereldoorlogen zestig bunkers en geschutstellingen en twee kilometer loopgraven bewaard bleven. Het is op deze bijzondere plek dat muzikanten, kunstenaars en andere artiesten hun voorstelling zullen verzorgen. Het programma vind je hier!

Image may contain: text